• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Cele Konkursu

-promocja najwyższych standardów jakościowych w działalności organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych (urzędów),
 
-promocja jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych (urzędów), które wyróżniają się wysoką jakością obsługi interesanta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr,
 
-upowszechnianie „dobrych praktyk” w działalności urzędów administracji publicznej w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości usług publicznych,
 
-budowanie w skali kraju pozytywnego wizerunku jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości usług publicznych,
 
-podnoszenie standardów jakościowych w pracy urzędów administracji publicznej,
 
-wyróżnianie menedżerów sektora administracji publicznej, w tym zwłaszcza kierowników jednostek organizacyjnych (urzędów), którzy przyczyniają się do wdrażania w zarządzanych przez siebie instytucjach wysokich standardów jakościowych w zakresie obsługi interesanta i świadczenia usług publicznych,
 
-wspieranie polityki projakościowej w jednostkach administracji publicznej.