• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Konkurs Przyjazny Urząd

Chcesz się wyróżnić na tle innych instytucji administracji publicznej? Jesteś liderem nowoczesnych rozwiązań z zakresie obsługi interesanta i współpracy z klientem? Poszukujesz nowoczesnych form promocji i budowania wizerunku? Chciałbyś wziąć udział w Gali Finałowej w Warszawie i spotkać się z liderami najlepszych urzędów z całej Polski? Liczysz na zdobycie prestiżowego Certyfikatu Jakości?

Nasz Konkurs to świetna propozycja dla Twojego Urzędu!

Już po raz dziewiąty zapraszamy jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, izby celne, ZUS itp.) do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o Certyfikat i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Nasz Certyfikat wyróżnia i promuje instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem (interesantem), wysoką kulturę pracy, nowoczesne zarządzanie publiczne, profesjonalizm i rzetelność w podejściu do świadczenia usług dla obywateli. Konkurs „Przyjazny Urząd” od dziewięciu lat pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim placówek jako placówek otwartych na potrzeby obywateli, solidnych, kompetentnych i życzliwych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja 2024 roku! Serdecznie zapraszamy!

ZOSTAŃ PRZYJAZNYM URZĘDEM! ZGŁOŚ SIĘ DO NOWEJ EDYCJI KONKURSU!
 
Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością. W Kapitułach dotychczasowych edycji zasiadali badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej.
 
Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi klienta i jakości usług publicznych. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.
 
W dotychczasowych edycjach Konkursu „Przyjazny Urząd” Kapituła wyróżniła kilkadziesiąt urzędów z całej Polski, w tym m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta Gdyni, Urząd Gminy w Wieleniu, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Urząd Transportu Kolejowego i Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 2024 - KLIKNIJ!