• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

GALA 2024

Za nami kolejna Gala Finałowa Konkursu Jakości „Przyjazny Urząd”. Już po raz dziewiąty, tym razem w Warszawie, wręczyliśmy Certyfikaty potwierdzające nadanie Znaku Jakości dla urzędów administracji publicznej z całej Polski, które cechują się profesjonalizmem w obsłudze klienta i nowoczesnym podejściem do realizacji misji na rzecz obywateli.
 
Na uroczystości finałowej Konkursu „Przyjazny Urząd” gościliśmy menedżerów sektora administracji publicznej, w tym samorządowej, którzy prowadzą swoje jednostki z sukcesami dlatego, że potrafią być pierwsi i pionierscy, potrafią być odmienni i nowatorscy, umieją być śmiali i odważni, wiedzą, jak patrzeć poza horyzont i dostrzegać tam szanse, a nie ryzyko. A wszystko to czynią z ogromną troską o jakość i profesjonalizm w świadczeniu usług publicznych, z troską o jakość w budowaniu relacji z klientem - obywatelem. 
 
W trakcie Gali uczestnicy Konkursu odebrali gratulacje od Organizatora i członków Kapituły, otrzymali dokumenty potwierdzające wynik procedury certyfikacyjnej, wysłuchali koncertu, a także uczestniczyli w bankiecie i spotkaniach networkingowych.
 
Konkurs „Przyjazny Urząd” promuje jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, w tym między innymi urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędypracy, urzędy wojewódzkie, urzędy statystyczne, które cechują się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, rzetelnością i innowacyjnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. 
 
Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością. W Kapitułach dotychczasowych edycji zasiadali badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi klienta i jakości usług publicznych. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.