• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Konkurs Przyjazny Urząd

Szósty rok z kolei zapraszamy jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, izby celne, ZUS itp.) do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjazny Urząd”. Nasz Znak Jakości wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem, wysoką kulturę pracy, profesjonalizm i rzetelność w podejściu do swiadczenia usług publicznych. Konkurs „Przyjazny Urząd” pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim placówek jako placówek otwartych na potrzeby klientów (interesantów), solidnych, kompetentnych i życzliwych. Na zgłoszenia w VI edycji Konkursu czekamy do 12 lutego 2021 roku.
 
Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością. W Kapitułach dotychczasowych edycji zasiadali badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 
„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr.
 
Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości usług publicznych. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.
 
W dotychczasowych edycjach Konkursu „Przyjazny Urząd” Kapituła wyróżniła kilkadziesiąt urzędów z całej Polski, w tym m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Urząd Miasta Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Urząd Transportu Kolejowego i Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - KLIKNIJ!