• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Kto może przystąpić?

O uzyskanie znaku jakości „Przyjazny Urząd” mogą ubiegać się jednostki sektora administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, a w szczególności:
 
-gminy i ich jednostki – poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta na szczeblu gminy,
 
-powiaty i ich jednostki - poprzez zgłoszenie do konkursu starostwa powiatowego lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta na szczeblu powiatu,
 
-samorządy województw - poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu marszałkowskiego lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta na szczeblu województwa,
 
-organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej – poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu lub jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta.