• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

GALA 2023

Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy urzędów, naczelnicy wydziałów i wielu innych menedżerów administracji publicznej wzięło udział w Uroczystej Gali Finałowej tegorocznej, 8. edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”, która w dniu 5 września 2023 roku odbyła się w Warszawie. Zasadniczym punktem Programu spotkania było wręczenie Certyfikatów i Statuetek przyznanych za wdrażanie w polskich urzędach wysokich standardów jakościowych i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych usprawniających świadczenie usług publicznych.
 
W tegorocznej edycji Konkursu „Przyjazny Urząd” wyróżniono blisko 20 urzędów, w tym m.in. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy i centra pomocy rodzinie. Ich menedżerowie odebrali Certyfikaty i gratulacje od członków Kapituły Konkursu oraz kierownictwa Quality Institute – podmiotu organizującego Program „Przyjazny Urząd”.
 
-Nauka zarządzania powinna wspierać praktykę zarządzania, pomagać tym, którzy zarządzają, a zatem organizują, kierują, motywują innych – by robili to efektywnie, skutecznie, mądrze. Swego rodzaju pomostem pomiędzy nauką a praktyką zarządzania jest nasz konkurs. Dzięki ekspertom oceniającym aplikacje konkursowe możemy – na bazie wiedzy naukowej - identyfikować te urzędy, które w praktyce są zarządzane najlepiej w Polsce, z poszanowaniem najwyższych standardów jakości, z uwzględnieniem potrzeb swoich interesariuszy – mówił w trakcie Gali Prezes Zarządu Quality Institute Piotr Celej.
 
W Konkursie „Przyjazny Urząd” aplikacje urzędów oceniało jury, w którym zasiadali m.in. naukowcy pracujący na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkole Głównej Handlowej. Kapituła wybrała i nagrodziła urzędy cechujące się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, nowoczesnym podejście do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.
 
-W kwestionariuszu konkursowym uczestnik rywalizacji o znak jakości „Przyjazny Urząd” prezentuje wprowadzone przez siebie rozwiązania ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi klienta urzędu i budowanie w urzędzie kultury profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności. Następnie Kwestionariusz podlega ocenie Kapituły. Jej członkowie analizują m.in. jakość i efektywność przedstawionych w ankiecie rozwiązań, a także sprawdzają informacje zaprezentowane przez uczestników Konkursu. Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” potwierdza, iż w opinii eksperckiego jury oceniana jednostka stosuje wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą klienta (interesanta) i świadczeniem usług publicznych – tłumaczy Piotr Celej.
 
Gala, która odbyła się w Warszawie, była okazją do zaprezentowania wyników Konkursu, promocji Laureatów, a także dyskusji wokół problematyki zarządzania jakością w administracji publicznej. Gala to także forum, na którym mają okazję spotkać się i wymienić „dobrymi praktykami” menedżerowie najnowocześniejszych urzędów z całego kraju, w tym m.in. samorządowcy, reprezentanci administracji rządowej, pełnomocnicy ds. jakości, przedstawiciele świata nauki.
 
Tegorocznej Gali w Warszawie towarzyszyły liczne wystąpienia okolicznościowe, bankiet a także koncert zespołu muzycznego De Mistake z Katowic, przygotowany na cześć Laureatów Konkursu. W trakcie uroczystości w imieniu certyfikowanych urzędów przemawiał Antoni Jan Tarczyński, Starosta Miński, który podziękował za organizację Konkursu i omówił rozwiązania projakościowe stosowane w swoim urzędzie.  
 

Wszystkim Laureatom serdecznie Gratulujemy otrzymanych Certyfikatów i Wyróżnień Specjalnych.