• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Opłata konkursowa

Koszty Konkursu pokrywane są z jednorazowych opłat wnoszonych przez Laureatów. Uczestnik konkursu, który uzyska Znak Jakości „Przyjazny Urząd” zobligowany jest do wniesienia opłaty konkursowej, zgodnie z poniższym wykazem. Podmioty, które wezmą udział w konkursie, a nie uzyskają Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”, nie wnoszą opłaty konkursowej.
 
 W 7. edycji Konkursu (2021/2022) obowiązują następujące stawki opłaty konkursowej dla Laureatów:
 
-jednostka zatrudniająca do 20 pracowników – 2900 zł netto
-jednostka zatrudniająca od 21 do 40 pracowników – 3600 zł netto
-jednostka zatrudniająca od 41 do 100 pracowników – 4100 zł netto
-jednostka zatrudniająca od 101 do 150 pracowników – 4900 zł netto
-jednostka zatrudniająca powyżej od 151 do 200 pracowników – 5800 zł netto
-jednostka zatrudniająca powyżej 200 pracowników – 6300 zł netto.
 
Poza opłatami konkursowymi, o których mowa powyżej, w konkursie nie obowiązują inne opłaty.
 
Podmiotowi, który uzyskał Znak Jakości „Przyjazny Urząd” w poprzedniej edycji konkursu i przystępuje do kolejnej edycji konkursu w celu ponownego uzyskania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”, przysługuje bonifikata w wysokości 10 proc. wysokości opłaty konkursowej obowiązującej dla kategorii, w której uczestniczy w konkursie.