• Wyróżniamy urzędy, które stawiają na jakość obsługi klienta
  • Nagradzamy za profesjonalizm, rzetelność i nowoczesność
  • Dołącz do grona najbardziej innowacyjnych i efektywnych urzędów w Polsce

Relacja z Gali 2019

W 2019 roku odbyła się Gala Finałowa  kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem jest Quality Institute. Na uroczystość przybyli do stolicy reprezentanci kilkunastu urzędów z całej Polski, by z rąk Prezesa Zarządu Instytutu, Piotra Celeja odebrać Certyfikaty i Statuetki przyznane za wdrażanie rozwiązań usprawniających obsługę klientów i poprawiających jakość pracy administracji publicznej.
 
Już po raz piąty jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, izby celne) przystąpiły do Konkursu „Przyjazny Urząd”. Konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim placówek jako placówek otwartych na potrzeby klientów (interesantów), solidnych i kompetentnych.  Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego.
 
„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr.
 

Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi klienta i jakości usług publicznych. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia.
 
-Cecil Parkinson w swojej „Wielkiej księdze mądrości” napisał: „Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza”. Z kolei Feliks Konieczny, polski historyk i filozof, mawiał: „Mądra i dobra administracja to system, w którym ponad biurokracją stoi człowiek”. Dziś poznajemy laureatów tegorocznej, V edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”. Instytucje administracji publicznej, w których ponad biurokracją stoi człowiek, a od procedur i standardów ważniejsza jest innowacyjność, kreatywność, życzliwość, dialog, szacunek wobec potrzeb obywatela – mówił prowadzący Galę Konkursową Wojciech Daniel, aktor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

Z kolei Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute przekonywał w swoim wystąpieniu, że analizując aplikacje, jakie napłynęły do Konkursu „Przyjazny Urząd” nie miał wątpliwości, za jakim modelem administracji opowiadają się tegoroczni Laureaci konkursu. -Jest to  administracja aktywna, zaangażowana, pozytywnie obecna w życiu obywatela, koncentrująca się na świadczeniu zbiorowych usług publicznych, w coraz większej mierze otwarta i bezpośrednia. Jest to administracja efektywna i jednocześnie przyjazna obywatelom, stawiająca na innowacyjne rozwiązania, uczciwe i przejrzyste standardy życia publicznego – mówił Piotr Celej. - Gratuluję Państwu wysokiego wyniku punktowego osiągniętego w Konkursie oraz wielu wartościowych inicjatyw ukierunkowanych na realizację misji publicznej wedle najwyższych standardów jakościowych, które ów wysoki wynik rankingowy zapewniły. Ufam, że odebrane dziś wyróżnienie stanie się dla Państwa impulsem do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz wdrażania w praktyce koncepcji przyjaznej administracji. Koncepcji, która nie jest dla was pustym hasłem, komunałem, frazesem, ale realnym punktem odniesienia w codziennej pracy.